Ustawodawca nałożył m. in. na płatników nowy obowiązek – deklaracje, zeznania i informacje podatkowe już za rok 2014 będą musiały być przesyłane do urzędu skarbowego wyłącznie drogą elektroniczną.

Jedynie pod pewnymi warunkami mała grupa podmiotów została zwolniona z tego obowiązku i nadal forma pisemna będzie dopuszczalna.

Wprowadzone zmiany wynikają z trwającego procesu wdrażania nowego systemu teleinformatycznego administracji podatkowej, który finalnie ułatwić ma podatnikom kontakt z organami skarbowymi. Przedmiotowe przepisy zostały już uchwalone i czekają jedynie na podpis Prezydenta oraz opublikowanie w Dzienniku Ustaw.